8 sierpnia 2013 r. KURTYNA W GÓRĘ!

PRZEDSTAWIENIE CZAS ZACZĄĆ!

Wspólnie z TPS i MBP rozpoczęliśmy realizację projektu KURTYNA W GÓRĘ! – e – warsztaty teatralne promujące integrację międzypokoleniową. Przedsięwzięcie uzyskało finansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013.

Zainteresowanie udziałem w projekcie, związanym z uczestnictwem w krakowskim życiu teatralnym oraz doskonaleniem umiejętności obsługi e-book’ów i komputerów, zadeklarowało już ponad 40 osób w wieku 60+! Utworzyliśmy więc listę rezerwową uczestników, gdyż projekt zakłada udział 30 osób. Pierwsze wyjazdy do teatru planujemy na drugą połowę września 2013 r.

Mamy nadzieję, że projekt spełni oczekiwania uczestników. Po realizacji zadania Czego Jan nie umie, tego Jaś go nauczy poprzeczka została zwieszona wysoko.

partnerzy kurtyna