26 października 2013 r. KURTYNA W GÓRĘ!

ABC TEATRU

maski

Na kolejnych zajęciach warsztatowych uczestnicy poznali historię teatru.

Zapoznając się z najciekawszymi i najnowszymi ustaleniami badaczy teatru poszerzyli swoją wiedzę o teatrze antycznym. Dowiedzieli się skąd się wywodzi i jak wyglądał teatr grecki, gdzie odbywały się pierwsze przedstawienia, w czym występowali aktorzy i jak uzyskiwano efekty specjalne. Warsztaty były próbą rekonstrukcji przebiegu spektaklu opisującą w szczegółach elementy gry, wyglądu aktora, ruchu scenicznego, zasadniczej roli chóru i muzyki. Słuchacze poznali też terminologię i najważniejsze kategorie związane z teatrem antycznym: tragizm, fatum, katharsis. Dowiedzieli się też, że w V wieku przed Chrystusem Grecy nie mówili o widowiskach Ajschylosa czy Sofoklesa, używając określenia „teatr”, gdyż termin ten narodził się później. Analiza teatru antycznego przeprowadzona została w kontekście społecznym, politycznym i religijnym.

Kolejne zajęcia odbywające się w ramach projektu „Kurtyna w górę” były też okazją, by porozmawiać o tym, jak się mówi w teatrze. Uczestnikom zaprezentowana została typologia monologów. Poprzez ćwiczenia na konkretnych przykładach słuchacze przyswoili sobie pojęcia, takie jak: „apart” czy „parabaza”. Poznali też różne funkcje dialogu.

zdj. mediterraneo.blox.pl