11 września 2015 r. DIALOG MIĘDZYKULTUROWY OD KUCHI

DIALOG ROZPOCZETY!

IMG_9668.1

8 września odbyły się pierwsze zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Dialog międzykulturowy od kuchni”. 30 uczestników rozpoczęło warsztaty informatyczne w MultiCentrum w Skawinie. Podzieleni na 3 grupy będą oni ponadto uczestniczyć w zajęciach dotyczących zdrowego żywienia oraz warsztatach na temat dialogu międzykulturowego, poznając wpływ pięciu kultur (żydowskiej, ukraińskiej, łemkowskie, austriackiej i węgierskiej) na rozwój Galicji. W trakcie tych zajęć, odbywających się w jednej z krakowskich restauracji, uczestnicy będą mieć możliwość degustacji potraw charakterystycznych dla wymienionych wyżej społeczności.

Projekt współfinansowany jest ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.