26 sierpnia 2015 r. FLIRT Z MELPOMENĄ

FLIRT Z MELPOMENĄ

Obraz1-1024x627

Projekt „Flirt z Melpomeną – integracyjne spotkania z teatrem” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Fundację „Skawińskie Centrum Wolontariatu” w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie, Zespołem Placówek Oświatowych w Kopance oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Skawinie przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Skawiny.


Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.