9 listopada 2013 r. KURTYNA W GÓRĘ!

TEATR ZWIERCIADŁEM ŻYCIA

Szekspir

Na kolejnych, trzecich już, warsztatach teatralnych uczestnikom projektu „Kurtyna w górę” został przedstawiony zarys teatru elżbietańskiego na szerokim tle epoki Renesansu. Dostrzegając złożoność tego wyjątkowego okresu w historii Europy, nasi słuchacze mieli okazję poznać historię oraz sposób funkcjonowania teatru elżbietańskiego. A teatr ten, nazywany „zwierciadłem życia”, był teatrem niezwykłym. Dostarczał rozrywek, komentował współczesne wydarzenia polityczne i społeczne, ale i też był miejscem rozrachunku z historią narodu. I o tych trzech podstawowych funkcjach teatru elżbietańskiego niewątpliwie będą oni pamiętać oglądając sztuki teatralne dramatów powstałych za czasów panowania Elżbiety I.  Na podstawie zdobytych już wcześniej wiadomości uczestnicy projektu starali się dostrzec różnice i podobieństwa teatru elżbietańskiego, średniowiecznego i greckiego. Z kolei na podstawie projekcji fragmentów spektaklu pt. Romeo i Julia  próbowali wyszczególnić cechy dramatu szekspirowskiego. W ostatniej fazie warsztatów otrzymali też niezbędną porcję wiedzy o twórczości Williama Szekspira.