15 września 2013 r. PO NITCE DO KŁĘBKA

UCZEŃ UCZNIOWI KOLEGĄ

po nitce do kłębka

Skawińskie Centrum Wolontariatu we współpracy z dwiema placówkami: Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie oraz Szkołą Podstawową nr 4 w Skawinie przystępuje do realizacji kolejnego, ciekawego projektu pt. PO NITCE DO KŁĘBKA. Pod tym intrygującym tytułem zawiera się podjęte przez autorów projektu odważne przedsięwzięcie: prawdziwej integracji dzieci niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami.
W ostatnich latach wiele mówi się o integracji. W zakresie edukacji słowo to stało się szczególnie modne. Mimo to dzieci niepełnosprawne często spotykają się z niezrozumieniem, zdziwieniem, a także lękiem. W dużej mierze wynika to z braku inicjowania sytuacji, w których dzieci niepełnosprawne pozostają w przyjaznych i równoprawnych kontaktach z rówieśnikami. W aspekcie integracji społecznej nie zostały wypracowane jak dotąd kompleksowe i skoordynowane działania pozwalające włączać uczniów niepełnosprawnych w społeczność ich pełnosprawnych rówieśników. A przecież integracja to stworzenie "normalnych" relacji wśród dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych, to droga „po nitce do kłębka”, którą wspólnie przebyć muszą uczniowie niepełnosprawni i pełnosprawni.
Podstawowym założeniem realizacji tego projektu jest nie tylko integracja uczniów niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami, propagowanie idei integracji, czy uświadomienie potrzeb i praw osób niepełnosprawnych, ale również łamanie barier i uprzedzeń.
Wspólna edukacja i zabawa dzieci pełnosprawnych i dzieci specjalnej troski niewątpliwie przyniesie obustronne korzyści – zarówno w sferze wychowawczej jak i dydaktycz
nej. Mamy nadzieje, że w ramach tych spotkań integracyjnych zawiążą się między uczniami wzajemne przyjaźnie.